Ole Dreyer Kommunikation (ODKOM) er et lille firma i dagligdagen, der trækker på store netværk i rådgivningsfaserne. ODKOM rådgiver virksomheder og privat personer i kommunikationens mange facetter – og kommer helt ud i hjørnerne.

ODKOM analyserer virksomheders kommunikations veje internt, eller den udadvendte strategiske kommunikation, kan rådgive enkeltpersoner om fx strategisk presse kommunikation, politisk lobbyarbejde m.m.

ODKOM har et særligt fokus på netværksdannelser mellem mennesker og virksomheder, og arbejder med stor indlevelse med internt værdiarbejde. Vi arbejder gerne med opkvalificering og inddragelse af netværk bestående af helt eller delvist frivillige. 

Vort store netværk indenfor mange brancher, foreninger og organisationer, såvel nationalt som internationalt, gør at vi kan trække ressourcer ind i rådgivningsarbejdet, der vil give en personlig rådgivning til hver eneste af vores kunder.

Please visit our partners in music: